×

1. Venujeme sa výhradne VEĽKOOBCHODNÉMU PREDAJU, preto u nás môžu nakupovať iba obchodné spoločnosti alebo SZČO a to až po úspešnej registrácii na našej stránke  www.indimex.sk

Ceny produktov budú sprístupnené až po úspešnej registrácii.
MINIMÁLNA HODNOTA nákupu je 100 EUR bez DPH.

2. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu v našom e-shope www.indimex.sk a následným vkladaním do „nákupného košíka“.
V pracovných dňoch je k dispozícii aj TELEFONICKÁ PODPORA a to v čase 9:00 - 17:00 na tel. čísle +421 910 439 647.

3. Po prijatí Vašej objednávky túto spracujeme a na Váš e-mail postupne zašleme potvrdenie o prijatí a následne o stave vybavenia. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru s Vami dohodneme telefonicky alebo Vám v prípade potreby doplňujúce informácie zašleme na e-mail.

4. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky na spracovanie neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po obdržaní objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho. V prípade, že niektorý tovar nie je dostupný, spojíme sa s Vami telefonicky alebo písomne a na základe spoločnej dohody bude objednávka upravená.

Súčasne si vyhradzujeme právo úpravy ceny v reálnom čase v závislosti od výrobnej šarže a aktuálnych prepravných nákladov. V praxi to môže znamenať uplatnenie plošnej zľavy na všetky už objednané produkty v prípade sezónnej akcie alebo nárast ceny tovaru z titulu zvýšenia celkových nákladov. O výraznej úprave ceny budeme osobitne informovať telefonicky alebo písomne ešte pred ukončením kompletizácie objednávky.

V prípade objednávky, u ktorej si vyberiete doručenie našim zmluvným prepravcom, sa CENA PREPRAVY upresní až po potvrdení a uzavretí objednávky, nakoľko sa jej výška odvíja od hmotnosti zásielky a formy úhrady.

Zmluva o kúpe tovaru (KÚPNA ZMLUVA) medzi kupujúcim a predávajúcim sa považuje za uzavretú, ak predávajúci akceptuje pôvodnú objednávku alebo ak kupujúci prijme prípadné úpravy navrhnuté predávajúcou stranou. Finálna dohoda môže prebehnúť písomne (mailom) alebo telefonicky podľa potreby. Informáciu o tom, že je tovar pripravený na osobné vyzdvihnutie alebo že bol expedovaný našim prepravcom, obvykle zasielame formou e-mailu (pokiaľ nebolo dohodnuté inak).

5. V prípade PLATBY NA DOBIERKU bude daňový doklad o nákupe súčasťou fyzickej zásielky.

Pokiaľ si vyberiete formu úhrady za nákup PREVOD NA BANKOVÝ ÚČET ešte pred odoslaním zásielky, fakturačné údaje takejto platby Vám zašleme písomne na e-mail.

Každý nákup v našej spoločnosti v celkovej hodnote 100 až 300 EUR bez DPH spojený s požiadavku prepravy, zasielame automaticky formou „dobierky“ – nie je možná „platba na bankový účet“. Túto formu úhrady ponúkame až od sumy 300 EUR bez DPH a vyššie.

Tovar sa považuje za DORUČENÝ v okamihu, keď kupujúci alebo ním poverená osoba prevezme všetky súčasti zásielky od nášho prepravcu alebo si ju osobne vyzdvihne v našich priestoroch.