×

1.  Venujeme sa výhradne veľkoobchodnému predaju, preto môžete u nás nakupovať len po registrácii vašej firmy na našich stránkach www.indimex.sk
       Ceny tovaru sú sprístupnené až po registrácii.

2.  Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach www.indimex.sk s možnosťou využitia pomoci operátora na linke
       +421 903 430 611 (Pondelok až Piatok od 9:00 do 17:00)

3.  Po obdržaní Vašej objednávky bude objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4.  Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho. V prípade, že tovar nie je dostupný, bude objednávka upravená predajcom a následne zaslaná späť kupujúcemu formou e-mailu na potvrdenie. Kúpna zmluva bude uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúceho kupujúcim vo forme e-mailového potvrdenia. Po obdržaní potvrdenia kúpnej zmluvy kupujúcim bude kupujúci oboznámený formou e-mailu, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.

5.  Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Fyzický daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny Vám bude dodaný v deň prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Produkt bol pridaný do košíkax
Produkt bol z košíka odstránenýx