×

Fakturačné údaje

Obchodné meno:    INDIMEX, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:    Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

IČO:         3131 8509
DIČ:         2020 300 469
IČ DPH:   SK2020 300 469

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel Sro., vložka číslo 2335/B.

Bankové spojenie

Peňažný ústav:  banka, a.s.

Číslo účtu:   / 

IBAN: SK

BIC/SWIFT:

Zodpovedná osoba

Lalit Kumar Mittal - CEO

Produkt bol pridaný do košíkax
Produkt bol z košíka odstránenýx