×

Obchodné meno: INDIMEX s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Stará Vajnorská 17/B, 831 04 Bratislava

IČO:  31 318 509 31 318 509

IČ DPH:  SK2020300469  SK2020300469

Zodpovedná osoba: Lalit Kumar Mittal, CEO

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka číslo: 2335/B