×

Veľko-obchod www.indimex.sk (B2B) má nasledovné dodacie podmienky:

  1. Po obdržaní Vašej objednávky bude objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
  2. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho. V prípade, že tovar nie je dostupný, bude objednávka upravená predajcom a následne zaslaná späť kupujúcemu formou e-mailu na potvrdenie. Kúpna zmluva bude uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúceho kupujúcim vo forme e-mailového potvrdenia. Po obdržaní potvrdenia kúpnej zmluvy kupujúcim bude kupujúci oboznámený formou e-mailu, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.
  3. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Fyzický daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny Vám bude dodaný v deň prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
Produkt bol pridaný do košíkax
Produkt bol z košíka odstránenýx